Użytkowanie sprzętu audio – podstawowe zasady - Część I

wentylacja sprzętu audioObecnie w prasie branżowej możemy znaleźć całe mnóstwo interesujących artykułów dotyczących poprawnego użytkowania sprzętu hi-fi, które są przeznaczone głównie dla hobbystów tego typu technologii. Z drugiej jednak strony często brakuje tego typu treści skierowanych do bardziej początkujących użytkowników, którzy nierzadko muszą radzić sobie z bardziej elementarnymi pytaniami na ten temat – jak prawidłowo włączyć sprzęt czy w jaki sposób go ustawić. Postaramy się zatem przedstawić kilka podstawowych zasad tego typu.

Jedną z podstawowych kwestii o jakie należy tutaj zadbać jest zapewnienie sobie odpowiedniej wentylacji – warto bowiem pamiętać o tym, że wszystkie sprzęty tego typu mogą wydzielać bardzo dużo ciepła. Równocześnie sprzęt w wyniku zbyt wysokiej temperatury może zostać poważnie uszkodzony. Fakt, w nowocześniejszych modelach stosowane są specjalne systemy które mogą na przykład wyłączać urządzenie w przypadku wykrycia zbyt wysokiej temperatury, niemniej jednak ryzyko takie zawsze tutaj istnieje. Zresztą, dobra wentylacja niesie ze sobą inne korzyści; nawet jeśli wysoka temperatura nie uszkodzi bezpośrednio naszego sprzętu, to na pewno znacznie zmniejszy jego żywotność. Na problem nadmiernego nagrzewania się w największym stopniu narażone są wzmacniacze zintegrowane oraz wzmacniacze mocy – przy innych rodzajach sprzętu ryzyko nie jest już tak wysokie. Nie powinniśmy zatem korzystać z nich w pomieszczeniach o słabej wentylacji. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie osobnych półek dla każdego urządzenia oraz zapewnienie urządzeniom wystarczającej wolnej przestrzeni, aby powietrze mogło swobodnie przepływać.

ustawienie sprzętu audioNależy unikać ustawiania ze sobą sprzętu w ciasnych, pozbawionych wentylacji pomieszczeniach oraz w takich miejscach, gdzie odprowadzanie ciepła będzie utrudnione. Znaczne pogorszenie wentylacji może nastąpić również po ustawieniu sprzętu na miękkich powierzchniach, które utrudniają odprowadzanie ciepła. Do grupy urządzeń wydzielających najwięcej ciepła należą wzmacniacze klasy D, i to właśnie na nie powinniśmy najbardziej uważać. Oprócz zapewnienia odpowiedniej wentylacji powinniśmy także postarać się o jak najlepszą ochronę naszego sprzętu przed silnym światłem słonecznym – również i ono może znacznie podnosić temperaturę i prowadzić do poważnych uszkodzeń. Najlepiej jest zatem ustawiać wzmacniacze w miejscach osłoniętych, aby nie docierało do nich zbyt wiele promieni. Światło samo w sobie może dodatkowo znacznie skracać żywotność niektórych elementów takich urządzeń.